فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 502 ال آرژانتینو
شماره: 502
كشور: آرژانتین
دوره: 3
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 71 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 9
توضيحات:
CD کاتالوگ های این جشنواره تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس