فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

فراخوان های نمایشگاه کلوپ فوکوس
شماره: عنوان، کشور/شهر
کاربران مجاز
دریافت اول
دریافت دوم
برگزاری
نمایشگاه رایگان بوده و برگزارکننده هزینه ها را متقبل می شود.فقط اعضای فیاپ می توانند شرکت کنند (افرادی که از پرداخت حق عضویتشان یکسال نگذشته باشد.) اعضای اصلی (سطح B) یا اعضای فعال (سطح A) یا اعضای افتخاری (سطح H)
A,H,B
1402/08/22
1402/09/22
1403/06/22

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران