فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات فراخوان شماره: 66 نمایشگاه عکس فسیل زنده
مهلت ارسال اول: 1401/10/29 کشور: ایران، گرگان
مهلت ارسال دوم: 1401/11/06 نوع: نمایشگاه
زمان برگزاری: 1401/11/28 تا 1401/12/03 رویداد: بین المللی
تعداد مجاز: 

تمام کاربران عضو سایت می توانند در این فراخوان شرکت و عکس ارسال کنند.

هر کاربر می تواند حداقل 1 و حداکثر5 عکس ارسال کند.

* به ازای هر عکس درخواستی باید 1 فایل جهت انتخاب اولیه، ارسال شود.

هزينه ها: 

برای تمام سطوح کاربری رایگان می باشد.

توضيحات:
نمایشگاه "فسیل زنده" یکی از چهار نمایشگاه "زمین سبز" با موضوعات زیست محیطی است که توسط باشگاه عکس موج نو با همکاری کلوپ عکس فوکوس برگزار می شود.
نمایشگاه "زمین سبز" با هدف آگاهی بخشی و حفظ منابع زیستی و طبیعی، در مسیر كاهش آثار سوء پدیده گرم شدن زمین، با شعار زیست آگاهانه برگزار خواهد شد.

هر متقاضی می بایست 5 عکس آپلود کند. از هر نفر نهایتا دو عکس انتخاب خواهد شد.
شرکت برای عموم هنرمندان عکاس آزاد است.
این فراخوان به دلیل محدودیت زمانی تمدید نخواهد شد.
بزرگترین ضلع عکس 1920 پیکسل ارسال شود.
عکس ها توسط آقایان علی سامعی، ابوالقاسم قاسمی و احمد خطیری انتخاب خواهند شد و به نمایشگاه راه خواهند یافت.
چاپ آثار توسط باشگاه عکس موج نو صورت می گیرد و برای شرکت کنندگان رایگان است.
به تمامی شرکت کنندگان فقط از طرف باشگاه عکس موج نو گواهی شرکت بصورت فایل PDF داده خواهد شد.
لطفاً برای دریافت پرینت تماس نگیرید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران