فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
منصور آهسته
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
راهیابی یک عکس به دومین دوسالانه عکس غارهای ایران. راهیابی دو عکس به نمایشگاه سومین سوگواره ملی عکس عاشورایی "قاب سرخ"لارستان در بخش ویژه. راهیابی به نمایشگاه دوازدهمین جشن تصویرسال دربخش : «ایران ما». همکاری بااولین آژانس عکس خبری ایران دوربین نت. راهیابی به نمایشگاه سیزدهمین جشن تصویرسال دربخش : «ایران ما». پذیرفته شدن یک عکس در جشنواره فوتو فیلس فرانسه.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس