فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • FIAP Blue Ribbon (PH653)@ Majid Hojati

 • FIAP Bronze Medal (PH653)@ Seyed Alireza Rajaei Shoshtari

 • NATIONAL Bronze Medal (PH653)@ Javad Rezaei

 • FIAP Mention d'Honneur (PH660)@ Amirhosein Honarvar

 • FIAP Bronze Medal (PH659)@ Negar Agha Ali Tari

 • Honourable Mention (PH659)@ Amir Ali Navadeh Shahla

 • Honourable Mention (PH659)@ Ehsan Nikfarjam

 • CLUB Diploma (PH651)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FIAP Blue Ribbon (PH651)@ Nima Vahdani

 • FIAP Gold Medal (PH651)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FIAP Gold Medal (PH651)@ Nima Vahdani

 • MOL Bronze Medal (PH651)@ Mohammad Javad Salehi

 • MOL Diploma (PH651)@ Seyed Omid Alavi

 • MOL Diploma (PH651)@ Hamid Reza Helali

 • MOL Diploma (PH651)@ Davoud Akbarzadeh Abkenar

 • MOL Diploma (PH651)@ Farid Sharifian

 • MOL Silver Medal (PH651)@ Maryam Hasani Borchaloui

 • GPU HM (PH657)@ Ali Samei

 • GPU HM (PH657)@ Shakhavan Osmani

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس