فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • FIAP HM (PH601)@ Homan Heidari Khayat

 • FIAP HM (PH601)@ Saeed Arabzadeh

 • FIAP Silver medal (PH601)@ Miran(shoresh) Mobasheri

 • PSA Bronze medal (PH601)@ Miran(shoresh) Mobasheri

 • تقدیر هیات داوران (PH601)@ Amin Dehghan

 • مدال برنز IGW (PH603)@ Sherzad Rostam Dost

 • مدال طلای فیاپ (PH603)@ Kianoush Saadati

 • مدال نقره PSA (PH603)@ Negar Agha Ali Tari

 • دیپلم ISF (PH604)@ Alireza Shahhamzeh

 • تقدیر فیاپ (PH605)@ Soheil Zandazar

 • مدال نقره فیاپ (PH600)@ Soheil Zandazar

 • تقدیر فیاپ (PH602)@ Farzin Nazemzadeh

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس