فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • CPNO Bronze Medal (PH662)@ Mehdi Rouhi

  • PSA HM (PH667)@ Saeed Arabzadeh

  • FIAP Blue Ribbon (PH653)@ Majid Hojati

  • FIAP Bronze Medal (PH653)@ Seyed Alireza Rajaei Shoshtari

  • NATIONAL Bronze Medal (PH653)@ Javad Rezaei

  • FIAP Bronze Medal (PH659)@ Negar Agha Ali Tari

  • Honourable Mention (PH659)@ Amir Ali Navadeh Shahla

  • Honourable Mention (PH659)@ Ehsan Nikfarjam

  • FIAP Mention d'Honneur (PH660)@ Amirhosein Honarvar

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس