فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • NATIONAL SILVER MEDAL (PH613)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON DIPLOMA (PH613)@ Hajar Momeni

 • FIAP Mention (PH611)@ Soheil Zandazar

 • FIAP Mention (PH611)@ Sajjad Zolfaghari

 • FIAP Bronze medal (PH610)@ Soheil Zandazar

 • GRADAC PGI Honorable mention (PH610)@ Mostafa Majidi Nasab

 • GRADAC PGI Silver medal (PH610)@ Kianoush Saadati

 • GRADAC PGI Silver medal (PH610)@ Mahmoud Zakeri

 • P.C.ELEMA Gold medal (PH610)@ Maryam Hasani Borchaloui

 • P.C.ELEMA Honorable mention (PH610)@ Amir Hossein Heidarian Nainy

 • P.C.ELEMA Honorable mention (PH610)@ Siamak Jafari

 • PSA Honorable mention (PH610)@ Seyed Omid Alavi

 • PSA Honorable mention (PH610)@ Michael Sharifi

 • FIAP Blue Ribbon (PH612)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • GPC HM (PH612)@ Sayed Ali Dormiani Bozorg

 • GPU Ribbon (PH612)@ Sayed Ali Dormiani Bozorg

 • FIAP HM 1 (PH608)@ Amin Dehghan

 • FIAP HM 1 (PH608)@ Arash Mahdavi

 • FZS bronze medal (PH608)@ Kaveh Manafzadeh

 • GPU praise 2 (PH608)@ Amin Dehghan

 • GPU praise 3 (PH608)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • GPU praise 3 (PH608)@ Kaveh Manafzadeh

 • PSA gold medal (PH608)@ Kaveh Manafzadeh

 • SALON bronze medal (PH608)@ Arash Mahdavi

 • SALON gold medal (PH608)@ Hossein Mahmoodi

 • FIAP HM (PH601)@ Homan Heidari Khayat

 • FIAP HM (PH601)@ Saeed Arabzadeh

 • FIAP Silver medal (PH601)@ Miran(shoresh) Mobasheri

 • PSA Bronze medal (PH601)@ Miran(shoresh) Mobasheri

 • تقدیر هیات داوران (PH601)@ Amin Dehghan

 • دیپلم افتخار (PH606)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • دیپلم افتخار (PH606)@ Saeed Arabzadeh

 • مدال برنز IGW (PH603)@ Sherzad Rostam Dost

 • مدال طلای فیاپ (PH603)@ Kianoush Saadati

 • مدال نقره PSA (PH603)@ Negar Agha Ali Tari

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس