فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حسین آقائی پور پس بجار گفشه
سطح عضویت:
عضو فعال
رزومه:
اولین نمایشگاه گروهی در مهرماه 1396 با نام در امتداد نگاه در نگارخانه مارلیک رشت . 1 - ال آرژانتینو - آرژانتین 5the International Exhibition of Photographic Art New Photo Club Argentino ( پذیرش - Family boats) 2- صربستان 2nd Circular exhibition of photography "GRAND SERBIA CIRCUIT 2017" - Ruma, Serbia 3 - Music - جشنواره بین المللی عکس فیلارمونیا قرقیزستان ( شماره پاتروناژ 544/2017) و کلوپ عکس فوکوس ( شماره پاتروناژ B03/2017W) 4- موضوعات مذهبی کرواسی Ashura PH635

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس