فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی پاسگر
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عکاسی صنعتی و طبیعت و معماری.عضویت در انجمن عکاسان نگاه از سال ۸۸ و رئیس هیئت مدیره از سال ۹۲ .دانش آموخته مرکز آموزش های فرهنگی و هنری دانشگاه تهران به مدت ۴ سال در رشته عکاسی و دریافت گواهینامه.نمایشگاه انفرادی در گالری بهزادسال۹۲ وهمچنین نمایشگاه دیگری در خانه عکاسان سال ۹۲یک نمایشگاه انفرادی در فرهنگسرای اندیشه. و سه نمایشگاه گروهی.مدیر عامل انجمن عکاسان نگاه از مردادماه 1394 .

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس