فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

گشایش نمایشگاه عکس "مروست"
ثبت: 1395/07/27
انقضاء: 1395/08/12

 

این نخستین باری است  که  از منطقه تاریخی مَروَست و توابع آن، مجموعه عکس ، ثبت   و به نمایش گذاشته می شود .   محدوده ای  در  استان یزد و فلا ت مرکزی ایران  که دارای اقلیم ها  و طبیعت متنوع  و متفاوت  بوده  و  دارای  پیشینه خاص  تاریخی  می باشد. منطقه ای  که از جنوب غرب  به  نواحی  نیمه جنگلی کُرخنگان و دهستان ایثار با  آن قوچهای کوهی     کمیا ب و از   شرق به کویر های راز آلود و زیبا و از شمال  به   دشت های فراخ و مراتع سر سبز  و از جنوب شرق  به سپیدی های  درخشانی از  نمک ، که از دورها  و زیرنور آفتاب صبحگا هان و غروب ، همچنان سوسو می زند ،تا  گویی در  سکوت و انزوایی ناخوا سته  بگوید ، که در روزگاری نه چندان دور،   نام آنجا  دریاچه  مرَوست بود.زیرا  خشک سالی و پیش روی  سریع بیابان ، بزرگترین تهدید و چالش برای این منطقه درسالهای نه چندان  دور بوده است .

 و  وجود  قلعه ها یی  که  قدمت آنها به صدها و یا  بیش از هزار سال  می رسد و ایجاد  کوچه بندی ها  - عمارت نشین ها - و همچنین فضا های  کاربردی متنوع و  تفکر در پلان بندی  و ساخت معماری  آنها ، که   نشان از حرکت و زندگی در این شهر  و نواحی آن ، از تاریخی  کهن تا به امروز و  به طور  مداوم و مستمر  می دهد

مَروَست  مردمانی سخت کوش و مهربان  و با وجود خشک سالی های چند ساله اخیر ،   زمین های پر بار  و باغ های بی حصار ،  بسیار دارد.

فرزین ناظم زاده - آبان ماه نود و پنج - تهران

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس