فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 615 مجموعه جشنواره M.S.M
شماره: 615
كشور: مقدونیه، صربستان،مونتنگرو
دوره: 2
زمان برگزاري: خرداد 96
پذيرش: 221 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 23
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH615 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ302-303-304 /2017) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع عکس های سفر

  4. موضوع طبیعت


 


 


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در سالن OHRID،


عکس Snow از ریحانه شاداب جوپشتی مدال برنز GRADAC PGI. عکس giants از سحر حاجی غنی زاده تقدیر فیاپ. عکس های Bold از امین مهدوی، Challenge از سیداحسان مرتضوی و pana  از میکائیل شریفی تقدیر GRADAC PGI. عکس های Alone از سامان پورخوش آموز و road and sheeps  از کاوه مناف زاده تقدیر FK OHRID.


در سالن CACAK،


عکس evening calm از حمزه مومنی مدال برنز GRADAC PGI. عکس های Urmia Lake8 از حسین محمودی، dusty از هومن حیدری خیاط و Man and Umbrella از سامان پورخوش آموز تقدیر PSA. عکس های iron seller از امیرعلی نواده شهلا، the contrast از محمدجواد بهادری فر، pana از میکائیل شریفی و People and flowers از سید احسان مرتضوی FKK CACAK Praise. عکس hope از سیامک جعفری تقدیر CHAIRMAN.


در سالن PERASTO،


عکس های towers and plane از امیرعلی نواده شهلا، water tracer 1 از کاوه مناف زاده و Man and Umbrella از سامان پورخوش آموز مدال طلای فیاپ. عکس giants از سحر حاجی غنی زاده مدال برنز GRADAC PGI. عکس های Snow از ریحانه شاداب جوپشتی و eyes از سیامک جعفری تقدیر PSA. عکس light on tree از هومن حیدری خیاط تقدیر GRADAC PGI.


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن OHRID، 74 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (9عکس)، سامان پور خوش آموز (7عکس)، کاوه مناف زاده (6عکس)، سحر حاجی غنی زاده (5عکس)، علی نجات بخش اصفهانی ( 5عکس)، هومن حیدری خیاط (5عکس)، امیر علی نواده شهلا ( 4عکس)، امین مهدوی (4عکس)، بیوک راعی شجاعی (4عکس)،  محمود ذاکری (4عکس)، حسین محمودی (3عکس)، محمد علی مطاعی (3عکس)، ابراهیم بهرامی (2عکس)، حمزه مومنی (2عکس)، سیامک جعفری (2عکس)، شیرزاد رستم دوست (2عکس)، کامبیز رمضانزاده ( 2عکس)، میکائیل شریفی (2عکس)، احمد محمد تقی شیرازی ( 1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، محمدجواد بهادری فر (1عکس).


در سالن CACAK،  73 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سامان پور خوش آموز (9عکس)، سیامک جعفری (8عکس)، حسین محمودی (6عکس)، کاوه مناف زاده (6عکس)، سید احسان مرتضوی (5عکس)، علی نجات بخش اصفهانی (5عکس)، هومن حیدری خیاط (5عکس)،  امیر علی نواده شهلا (4عکس)، کامبیز رمضانزاده (4عکس)، میکائیل شریفی (4عکس)، سحر حاجی غنی زاده (3عکس)، امین مهدوی (2عکس)، حمزه مومنی (2عکس)، شیرزاد رستم دوست (2عکس)، محمود ذاکری (2عکس)، ابراهیم بهرامی (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، گزل آخوندنژاد (1عکس)، مجید قدکساز (1عکس)، محمدجواد بهادری فر (1عکس)، مهدی نجارپیشه (1عکس).


در سالن PERASTO، 74 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (9عکس)، کاوه مناف زاده ( 7عکس)، حسین محمودی (6عکس)، سامان پور خوش آموز (6عکس)، سحر حاجی غنی زاده (5عکس)، میکائیل شریفی (5عکس)، سیامک جعفری (4عکس)، هومن حیدری خیاط (4عکس)، ابراهیم بهرامی (3عکس)، امیر علی نواده شهلا (3عکس)، بیوک راعی شجاعی (3عکس)، علی نجات بخش اصفهانی (3عکس)، گزل آخوندنژاد (3عکس)، حمزه مومنی (2عکس)، کامبیز رمضانزاده (2عکس)، محمود ذاکری (2عکس)، مهدی نجارپیشه (2عکس)، احمد محمد تقی شیرازی ( 1عکس)، امین مهدوی (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، کامران دشتی (1عکس)، محمد علی مطاعی (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس