فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 588 نقوش خاجی
شماره: 588
كشور: بوسنی و هرزگوین
دوره: 3
زمان برگزاري: مهر 95
پذيرش: 7 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره با کد PH588 در سایت فوکوس اعلام شده است.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود, گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:


        موضوع نقوش خاجی، معماری خاجی، کلیسا، مردم، صفوف


 


 در مجموع 7 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شدند که عبارتند از:


کاظم حامداکبری طوسی، محمود حدائق نیا، حمید درودیان، جمال سعیدی، ساناز فرد اصفهانی، آرش مهدوی و امیرعلی نواده شهلا که از هر یک از ایشان یک عکس پذیرفته شده است.


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس