فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 513 آساهی شیمبون
شماره: 513
كشور: ژاپن
دوره: 76
زمان دریافت: خرداد 97
پذيرش: 4 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:
کاتالوگ چاپ شده رنگی جشنواره فقط برای راه یافتگان به جشنواره ارسال شد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس