فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد علی فوقانی مقدم
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عضو سابق انجمن عکاسان نگاه زیر نظر خانه عکاسان ایران - شرکت در دو مسابقه و نمایشگاه گروهی و انتخاب و نمایش عکس ها در نمایشگاه: نمایشگاه گروهی خانه عکاسان ایران و مسابقه عکاسی صعود به بام ایران در یک نگاه

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس