فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حمید صادقپور
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
نمایشگاه گروهی با موضوع آزاد در کشور ترکیه و گرجستان و ایران در سال 97 نمایشگاه انفرادی عکاسی با موضوع موبوگرافی در فرهنگسرای خاوران در سال 97 نمایشگاه گروهی عکاسی خانه عکاسان جوان تهران در سال 96 نمایشگاه گروهی عکاسی خانه عکاسان جوان کرج در سال 96 نمایشگاه انفرادی عکاسی با موضوع ماکروگرافی در فرهنگسرای خاوران در سال 95 نمایشگاه انفرادی عکاسی با موضوع آزاد در فرهنگسرای خاوران در سال 94 نمایشگاه انفرادی عکاسی با موضوع آزاد در فرهنگسرای خاوران در سال 93

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس