فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سارا عباسی نیا
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
یک اثر انتخاب شده برای نمایشگاه لیندا فارل پاریس. یک اثر انتخاب شده برای نمایشگاه ایدیل استانبول. سه اثر انتخاب شده برای موزه هنرهای معاصر فلسطین. تمام آثار در نمایشگاه ها به نمایش در آمده است. شرکت در بعضی از پروژه های تبلیغاتی.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس