فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
شعبانعلی بهرامی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
نمایشگاه‌های گروهی: 1) سوگواره حماسه خون، حوزه هنر استان گلستان، آذر ۱۳۹۶ 2) به رنگ خزان، تالار فخرالدین اسعد گرگانی، آذر ۱۳۹۶ 3) زیباتر از یک رنگ ، تالار فخرالدین اسعد گرگانی، شهریور ۱۳۹۵ آموزش: 1) ویرایش عکس و پست پروداکشن، علی نجات بخش اصفهانی، حوزه هنری استان گلستان، تیر ۱۳۹۶ 2) نقد عکس، کاوه فرزانه، انجمن عکاسان استان گلستان، شهریور ۱۳۹۵

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس