فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حسام خامنه زاده
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
منتخب ششمین جشنواره هنری آب/ تجلیل در بخش ویژه هفتمین جشنواره فیروزه تبریز/ منتخب پنجمین جشنواره فیلم 100/منتخب چهارمین جشنواره فیلم های صنعتی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس