فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حسین ساکی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عکاس خبری از سال ۱۳۸۰ در روزنامه های مختلف جام جم ُاعتماد ملی ُآرمان تعادل چلچراغ

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس