فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
پریناز امکانی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
3 عکس برگزیده در جشنواره ی بین المللی خیام 2017 نفر سوم جشنواره ی ملی عکس احیا دریاچه ارومیه نمایشگاه عکس آن ساکت کبود در دانشگاه هنر تهران 95 نمایشگاه عکس سبز خاکستری 93

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس