فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ستاره مجتهد سلیمانی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
مدرس دانشگاه در رشته عکاسی ۹۴ تا کنون تدریس کارگاه ارائه در عکاسی در پنجمین دوره ده روز با عکاسان تدریس عکاسی در آموزشگاههای مختلف فوق لیسانس هنرهای مفهومی- فضای هنری از دانشگاه کینگزتون لندن ۹۱-۹۲ لیسانس مهندی نرم افزار از دانشگاه تهران جنوب ۸۱-۸۴ انجمن عکاسان نگاه: از ۸۶ تا کنون-عضویت هیات مدیره ۲ سال- مسئول کمیته سایت-مدرس کمیته آموزش تا کنون مجله بخارا: عکاس و ادیتور عکس موزه سینما: همکاری در ضمینه عکاسی و ادیتوری عکس ۸۷-۹۱ عکاس استودیو تیراژه: عکاسی تبلیغاتی-صنعتی-پرتره-استودیو و روتوش و ادیتوری عکس ۸۹-۹۱

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس