فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
علیرضا رستگار
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
مدت 8 سال مشغول به عکاسی طبیعت . پرتره و تبلیغاتی هستم

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس