فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
آرش مهدوی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
کارشناس ارشد مهندسی عمران -دانشجوی دکترای مدیریت- مدرس دانشگاه - کارشناس رسمی دادگستری - مدیر عامل کانون مهندسان کرج - عضو پایه ۱ سازمان نظام مهندسی - عکاسی و طبیت گردی به عنوان علاقه مندی و تفریح و....

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس