فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جشنواره ملی عکس قاب کهن
ثبت: 1396/12/16

تاریخ و فرهنگ، مهمترین هویت حقیقی یک قوم وملت است. ایران بزرگ، با گستردگی و پهناوری اش، چه در حیطه وسعت سرزمین،
چه در تکثر اقوام و زبان های گوناگون و چه در موقعیت های تاریخی و فرهنگی در جهان، همواره تمدنی درخشان و دوران ساز بوده
و خواهد بود. کهن سرزمین اردبیل ، پاره ای است بزرگ و سترگ از ایران شهر. بی تردید زمامداری و حاکمیت طولانی سلسله
709 ه - صفویان ) 4411 - ق( بر پهندشت این سرزمین ، یکی از درخشانترین و پرثبات ترین ادوار سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی
دوران اسلامی است. گسترش و حفظ مرزها، امنیت پایدار، تعامل و روابط گسترده فرهنگی با جهان خارج و میل و گسترش فرهنگ
، توسط حاکمان وقت و بسیاری از موارد دیگر، موجب شد، در جای جای این سرزمین مقدس، بناهای فراوانی که حاصل، تمدن،
فرهنگ، ذوق، سلیقه ، علم ، فن آوری و ... بود پدید آید که هر کدام در نوع خود بی همتا و بی نظیر است. با ظهور شیخ صفی الدین
اردبیلی و تأسیس سلسله صفویه، اردبیل مهمترین قطب جهان اسلام شد. ساخت بنای مخملین و باشکوه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی،
بنای امامزاده صدرالدین ، پل پنج چشمه یا پل یعقوبیه، حمام آقا نقی، مجموعه بازار اردبیل و صدها ابنیه و بنای دیگر، حاصل دسترنج
این تحول ودگردیسی عظیم است.
بر این راستا و در جهت تکریم و پاسداشت این گنجینه های هنری – فرهنگی ، اولین جشنواره ملی عکس "اردبیل در قاب کهن"
، در سال 4179 برگزار می گردد. تا باشد کهن شهر و سرزمین مقدس اردبیل، بیش از پیش، در منظر چشمان فرهیختگان و دانایان
این سرزمین جاری شود و جلوه گری نماید.
موضوعات جشنواره :
عکاسی از بناها وابینه ، خانه های تاریخی، مساجد، پل ها، قلعه ها، امامزاده ها، تکیه ها، روستاهای تاریخی، کاروانسراها، گرمابه
ها و ... در سرتاسر استان اردبیل و پرداختن به فرهنگ معماری – شهرسازی و فنی و مهندسی ابنیه از نگاه دوربین عکاسی
بخش های جشنواره
این جشنواره در بخش های اصلی و ویژه برگزار می گردد.
)4 بخش اصلی، عکاسی با دوربین های حرفه ای، ) آنالوگ و دیجیتال(
)2 بخش ویژه: عکاسی با تلفن همراه ) موبایل(
شرایط شرکت در بخش های جشنواره : )اصلی و ویژه(
_ شرکت تمامی عکاسان کشور) چه داخل – چه خارج( در این جشنواره آزاد است.
_ به لحاظ ثبت تصاویر، هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد.عکس های استان اردبیل ) قدیم و جدید(
_ جهت شرکت در اردوی عکاسی ، لازم است مطابق زمان بندی ارائه شده، کلیه عکاسان ، بومی - غیربومی و آزاد ، اطلاعات)رزومه(
کامل خود را در قالب فایل ورد (Word) )الزاماً تایپ فارسی( را به ایمیل جشنواره جهت ثبت نام اولیه ارسال ، تا از تعدادی از آنها
2
دعوت بعمل آید ؛ که به مدت 1 روز جهت عکاسی از آثار و ابنیه معماری و تاریخی استان و شرکت در اردوی عکاسی مهمان اردبیل
باشند.
_ اردوی عکاسی شامل کارگاه های عکاسی نیز میباشد . ) عناوین کارگاه ها ، از طریق سایت az-photo.com اطلاع رسانی خواهد
شد.(
_ اطلاعات )رزومه( درخواستی : نام، نام خانوادگی، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی، سوابق عکاسی، آدرس کامل پستی،
شماره تلفن ثابت و همراه ؛ و یک قطعه عکس پرسنلی 3*4 سانتیمتر با حجم حداکثر 250 کیلوبایت.
_ پس از اتمام مهلت ثبت نام اولیه، دبیرخانه جشنواره از میان درخواست کنندگان ، بنا به تشخیص دبیرخانه جشنواره و هیأت بررسی
و انتخاب ، اسامی 15 نفر از عکاسانی را که حائز شرایط حضور در اردوی عکاسی در جشنواره هستند را اعلام خواهد کرد. بدیهی
است این انتخاب، وابسته است به تخصص ، آشنایی، کارنامه و توانایی هایی که عکاسان محترم در فایل سوابق و آثار خود اعلام می
دارند.
_ ثبت نام اولیه فقط از طریق ایمیل (E-mail) صورت میگیرد . به ارسال نامه، DVD, CD و ... ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ایمیل جشنواره :
photoardabil@gmail.com
_ این ثبت نام برای تمامی شرکت کنندگان بومی - غیربومی و آزاد، الزامی بوده و فقط در زمان بندی مشخص شده و قابل انجام است
و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
_ دبیرخانه حداکثر در مدت شش روز کاری، متقاضیان را نسبت به وصول اطلاعات و ثبت نام اولیه مطلع خواهد کرد.
اسامی در آدرس www.az-photo.com نیز منتشر خواهد شد.
_ بدیهی است ثبت اطلاعات و ثبت نام اولیه، به هیچ وجه معنای پذیرش عکاسان در اردوی عکاسی نیست.
_ تمام شرکت کنندگان، بومی – غیر بومی و آزاد، از شرایط رقابتی یکسانی برخوردارند.
_ توصیه می شود عکاسان محترم از ارسال عکسهایی که قبلا به جشنوارههای داخلی و خارجی ارائه شدهاند، خودداری نمایند .
_ در صورتی که فرآیند ثبت نام و ارسال آثار مطابق شرایط فراخوان نباشد ، امکان شرکت در داوری برای عکس ها وجود ندارد .
_ جشنواره از اسکان شرکت کنندگان ) عکاسان( بومی ، آزاد و غیر مدعو، معذور است.
شیوهی ارسال آثار
_ هر عکاس می تواند، در هر بخش حداکثر 42 فریم )قطعه( عکس را به ایمیل:
l.comphotoardabil@gmai
ارسال نماید.
_ ارسال عکس ها فقط از طریق ایمیل جشنواره انجام خواهد شد.
3
_ عکاسان، می توانند در هر دو بخش اصلی و ویژه شرکت نمایند.
_ هنگام ارسال، بایستی در پوشه ها)فولدر( های جداگانه با قید Asli )اصلی( و Vighe )ویژه( آن را مشخص نمایند.
نام گذاری آثار : بر اساس نام و نام خانوادگی. به عنوان مثال؛ علی رضایی، 12… 01 Ali Rezaee ثبت گردد .
_ فرمت ارسالی تصاویر در بخش های اصلی و ویژه Jpeg یا Raw می باشد.
_ عکاسی ترکیبی، دستکاری شده، فوتومونتاژ، کلاژ، دارای پاسپارتو، امضای عکاس، لوگو، واترمارک ) نشان دار(، و یا هر گونه
دخل تصرف که سندیت عکس را مخدوش نماید ، قابل قبول نیست و در مرحله داوری حذف خواهند شد.
_ شرکت کنندگان فقط می توانند در محدوده اصلاح رنگ و نور، کنتراست و شارپنس )وضوح( ویرایش عکس عمل نمایند.
_ برش ) Crop 90Х ( در عکس بایستی طوری باشد که بتواند قابلیت چاپ در سایز 50 سانتی متر را برای بخش اصلی و
30X45 سانتی متر را برای بخش ویژه داشته باشد.
_ عکس هایی که این کیفیت را نداشته باشند، از مرحله داوری حذف خواهند شد.
_ ارائه عکس به صورت رنگی و سیاه وسفید، اختیاری است.
_ عکس های ارسالی باید، با سایز ضلع بزرگ 2000 پیکسل و حداکثر حجم 2 مگابایت ارسال شوند.
در صورت انتخاب برای نمایشگاه ، فایل عکس ها با سایز بزرگ برای چاپ، باید نزد عکاس وجود داشته باشد. و لازم است سریعا
و در کوتاه ترین زمان ، فایل اصلی را ارسال نمایند . در غیر این صورت از شرکت در جشنواره کلا" حذف خواهند شد.
_ دبیرخانه جشنواره، ارسال کننده عکس را صاحب اثر تلقی می کند و تمامی مسئولیت بر عهده ارسال کننده است.
_ تصمیم گیری در رابطه با موارد پیش بینی نشده بر عهده شورای سیاست گذاری و دبیرخانه جشنواره خواهد بود.
گاه شماره و زمان بندی جشنواره
/ _ ارسال آثار از زمان انتشار فراخوان. در تاریخ 45 12 4171/
_ شروع ثبت نام اولیه در ایمیل جشنواره photoardabil@gmail.com
/ – از زمان انتشار فراخوان. در تاریخ 45 12 4171 /
_ پایان مهلت ثبت نام 4179 / 1 / جهت شرکت در اردو تا ساعت 21 روز جمعه 41
4179 /1 / _ اعللام اسامی منتخبین برای شرکت در اردوی جشنواره 22
) ثبت نام عکاسان بومی - غیر بومی و آزاد برای شرکت در اردو ، بر اساس کارنامه ارسالی است. (
4179 /1 / _ ثبت نام حضوری و پذیریش عکاسان منتخب جهت شرکت در اردوی عکاسی، تا ساعت 49 روز شنبه 29
- اردوی عکاسی روز های 14.10.27.21 خرداد ماه سال 4179
4
)عکاسان مدعو به اردو ، بایستی در مهلت مقرر در دبیرخانه جشنواره نسبت به ثبت نام اصلی، حضور بهم رسانند. (
) به جهت برنامه ریزی هماهنگی ها و این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.(
4179 /1 / _ زمان تحویل )ارسال( برای شرکت کنندگان آزاد، بومی ، غیربومی، از زمان اعلام فراخوان تا تاریخ 40
_ به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4179 / 1 / _ داوری : 41
4179 /1 / _ اطلاع رسانی اسامی کلیه پذیرفته شدگان در نمایشگاه 20
_نمایشگاه آثار برگزیده همزمان با مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
79 برگزار خواهد گردید. /1/ _مراسم اختتامیه و اهدای جوائز، روزچهار شنبه 21
جوایز
جوایز در بخش اصلی :
نفر اول :تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار ، کارت هدیه به مبلغ بیست میلیون ریال
نفر دوم : تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار ، کارت هدیه به مبلغ پانزده میلیون ریال
نفر سوم : تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار ، کارت هدیه به مبلغ ده میلیون ریال
جوایز در بخش ویژه:
نفر اول : تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، کارت هدیه به مبلغ هشت میلیون ریال
نفر دوم : تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، کارت هدیه به مبلغ شش میلیون ریال
نفر سوم : تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، کارت هدیه به مبلغ چهار میلیون ریال
شورای سیاست گذاری
دکتر رضا نیکنام ، دکتر سید صادق سیدی ، امید امان پور ، جلال میمنت زاده ، بهرام بابایی ، امین پور میرزا ،، افسانه کریمانی
دبیر جشنواره
آیدین صادقی مقدم
دبیر اجرایی
5
جلال میمنت زاده
روابط عمومی
افسانه کریمانی
هیئت داوران در بخش اصلی
افشین بختیار – عباس عرب زاده – کاوه فرزانه
هیئت داوران در بخش ویژه
داور علایی _ منصور شیرانی _ طیب کشفی مقدم _ رحمان مجرد _ محمد عباس زاده
توضیحات
_ کتاب جشنواره، در صورت چاپ، به صاحبان اثر که عکس هایشان به نمایشگاه راه پیدا کرده است ، اهداء خواهد شد.
_ به تمامی آثاری که به نمایشگاه راه پیدا کرده اند به غیر از عکس های )حائز رتبه( مبلغ یک میلیون ریال حق تألیف پرداخت
خواهد شد.
_ برگزار کننده، حق استفاده از عکس های پذیرفته شده را رسانه های چاپی، فیلم ، تیزر، برشور، انتشارات مربوط به جشنواره ، در
فضای مجازی و سایر موارد فرهنگی با ذکر نام عکاس، برای خود محفوظ می دارد و چنانچه درآمدی از این راه حاصل شود، حق
التألیف صاحب اثر پرداخت خواهد شد.
_ارسال عکس به دبیرخانه جشنواره، به منزله قبول کلیه مقررات مسابقه است و شرکت کننده مالک اثر شناخته می شود و مسئولیت
هر گونه دعوی در باب مالکیت اثر بر عهده شرکت کنننده است و از عهده برگزار کننده خارج است.
آدرس دبیر خانه
آدرس دبیرخانه: اردبیل .خیابان سی متری . ساختمان شورای شهر شهرستان اردبیل
پست الکترونیک جشنواره :
6
photoardabil@gmail.com
پایگاه خبری :
Az-photo.com
_ برای کسب هر گونه راهنمایی و اطلاعات بیشتر میتوانید با این شماره 09149568981 در ساعات اداری تماس بگیرید .
69/00/ 69 مورخه 01 / شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 869692

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس