فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

معرفی کتاب خشت و آفتاب
ثبت: 1396/07/29

کتاب خشت و آفتاب  با عکس های  فرزین ناظم زاده از نشر سیب سرخ، در 200 صفحه ،قطع خشتی، جلد سخت، با مقدمه عکاس و ناشر خانم معصومه اکبری منتشر شد. این مجموعه  تصویری شامل مستند سازی بخشی از نواحی کویری ایران در استان یزد است - فرزین ناظم زاده متولد 1341 طراح در  گرایش  معماری و عکاس آزاد ، موفق به دریافت  مدال طلای سالن عکس آرکتیک نروژ زیر نظر  فدارسیون بین المللی هنر عکاسی ( فیاپ ) و همچنین جوایز بین المللی دیگری شده است - وی عضو  فیاپ و کلوپ عکس فوکوس و همچنین انجمن عکاسان ایران است. 

 

بخشی از مقدمه عکاس: 

 " معنای  آبادی و آبادانی را، شاید به حق بشود در مناطق کویری ایران دید و از مفاهیم آن بسیار یاد گرفت. در جایی که مردمانش، طبیعت نه چندان مهربان را صبورانه مهربانی آموختند و خاک و خشت و آفتاب و باد را، در طول تاریخ، آنچنان همزیستی دادند و به خدمت گرفتند که از آنها شهر ها ساخته و هنر ها آفریده شده است. ....
 در جایی که اشکال و خطوط طبیعت ، در پسِ زمینه ای یکدست و نرم ، ساده و خالص تر می نماید .
نگریستن و شهود به همین گونه نیز در این منطقه ، معنای دیگری می یابد . آن گاه ، خصوصیات مردم و طبیعت این نواحی و همچنین معماری سنتی آن، که بر روی بعضی از آنها غبار خستگی ایام درفرسایشی از زمان و یا بعضی بی توجه ای و بی مهری ها نشسته است ، چهره خود را آشکار می کند، روزگاران گذشته خویش را به یاد می آورد و به زبان دل با انسان سخن ها می گوید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس