فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

اسامی مدال آواران فوکوس در جشنواره های خارجی
ثبت: 1393/02/27
انقضاء: 

تعدادی از جوایز اعضای کلوپ عکس فوکوس در جشنواره بین المللی به شرح زیر است. شایان ذکر است که این لیست شامل تمامی جوایز کسب شده نیست و فقط تعدادی از آنهاست:

1. وحید بابایی مدال طلای FIAP و روبان افتخار PSA وRPS ، جشنواره وارنا، انگلیس، اردبیهشت 1393
2. هیوا نقشی مدال طلای PSA، جشنواره وارنا، انگلیس، اردبیهشت 1393
3. مهیار گودرزی مدال طلایRPS، جشنواره وارنا، انگلیس، اردبیهشت 1393
4. حمید رضا هلالی مدال برنز RPS و روبان افتخارUPI، جشنواره وارنا، انگلیس، اردبیهشت 1393
5. احمد خطیری مدال برنز انجمن عکاسی UPI، جشنواره وارنا، انگلیس، اردبیهشت 1393
6. ابراهیم بهرامی روبان افتخارPSA، جشنواره وارنا، انگلیس، اردبیهشت 1393
7. مهیار گودرزی مدال طلایFIAP، جشنواره عکس های مورد علاقه من، صربستان، اردبیهشت 1393
8. هیوا نقشی روبان افتخار، جشنواره عکس های مورد علاقه من، صربستان، اردبیهشت 1393
9. مهیار گودرزی مدال برنز سالن، جشنواره مونته نگرو، صربستان ، اردیبهشت 1393
10. سعید باریکانی روبان افتخار PSA، جشنواره مونته نگرو، صربستان ، اردیبهشت 1393
11. منصور وحدانی مدال برنز، جشنواره PID، آمریکا، اسفند 1392
12. وحید بابایی مدال طلای FIAP و مدال برنز سالن، جشنواره FKNS، صربستان، اسفند 1392
13. حسین زارع مدال نقره، جشنواره ایموشن، بوسنی و هرزگوئین، اسفند 1392
14. وحید بابایی مدال نقره، جشنواره بریستول، انگلیس، اسفند 1392
15. محمد اسلامی دریافت مدال برنز RPS، جشنواره عکس هلند، بهمن 1392
16. آرمان خلیلی مدال برنزPSA ، جشنواره PSA، آمریکا، دی 1392
17. هیوا نقشی روبان افتخار، جشنواره PSA، آمریکا، دی 1392
18. منصور محمدی روبان افتخار، جشنواره PSA، آمریکا، دی 139
19. هیوا نقشی نفر اول جایزه بهترین شرکت کننده و مدال طلای PSA، جشنواره فوتوژورنالیسم، آمریکا، دی 1392
20. صادق سوری روبان افتخار، جشنواره فوتوژورنالیسم، آمریکا، دی 1392
21. منصور محمدی مدال نقره PSA برای عکس ”به رنگ قرمز“، جشنواره اسلوونی، دی 1392
22. وحید بابائی مدال برنز  FZSبرای عکس”نجوا“، جشنواره اسلوونی، دی 1392
23. هیوا نقشی مدال نقره فیاپ برای عکس”داستان مادر بزرگ“، جشنواره اسلوونی، دی 1392
24. علی رضا عباسی برای عکس”خواب“ مدال نقره فیاپ، جشنواره اسلوونی، دی 1392
25. سید سعید سادات باریکانی مدال برنز UPI برای عکس”زندگی سخت“، جشنواره اسلوونی، دی 1392
26. لقمان رحیمی مدال طلای سالن برای عکس”میش مرغ“، جشنواره اسلوونی، دی 1392
27. سید صادق حسینی مدال طلای PSA برای عکس”اشکها“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
28. وحید بابایی مدال برنز  JCC برای عکس”تفنگ و پسربچه“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
29. یونس جلفایی آذر روبان افتخار برای عکس”شلیک“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
30. محمدحسین صفری روبان افتخار برای عکس ”زنانی برای نمایش“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
31. صادق سوری مدال طلای  PSAبرای عکس ”شادی“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
32. سید صادق حسینی مدال نقره  PSAبرای عکس ”یاد“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
33. حسام الدین انصاری روبان افتخار برای عکس”مرگ“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
34. هیوا نقشی روبان افتخار برای عکس”آهنگر پیر“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
35. مهشید مهدیان روبان افتخار برای عکس”خانه اجدادی“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
36. محمد کوروند روبان افتخار برای عکس ”شلیک“، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
37. علی سامعی  نفر اول بخش علایق انسانی و مدال طلای انجمن عکاسی آمریکا، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1392
38. محمدرضا معصومی برنده یکی از جوایز بخش شرکت کنندگان خاورمیانه، جایزه بزرگ آل ثانی، دی 1392
39. محمد رضا مومنی EFIAP مدال طلای فیاپ و 2 تقدیر هیئت داوران، جشنواره رومانی، مهر 1392
40. وحید بابایی مدال برنز فیاپ، جشنواره رومانی، مهر 1392
41. عطیه قطب تقدیر هیئت داوران، جشنواره رومانی، مهر 1392
42. سعید عربزاده تقدیر هیئت داوران، جشنواره رومانی، مهر 1392
43. سید علی میرعمادی تقدیر هیئت داوران، جشنواره رومانی، مهر 1392
44. مهدی سعادت تقدیر هیئت داوران، جشنواره رومانی، مهر 1392
45. آوا نصیری تقدیر هییت داوران، جشنواره آساهی شیمبون، ژاپن، دی 1391
46. سید صادق حسینی تقدیر هییت داوران، جشنواره آساهی شیمبون، ژاپن، دی 1391
47. مهران همراهی تقدیر هییت داوران، جشنواره آساهی شیمبون، ژاپن، دی 1391
48. داوود عامری مدال نقره PSA، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، آذر 1391
49. احمد خطیری مدال نقره PSA و روبان افتخار، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، آذر 1391
50. داوود عامری روبان افتخار، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، آذر 1391
51. علی سامعی روبان افتخار، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، آذر 1391
52. عباس رحمانی مدال برنز JCC، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، آذر 1391
53. سید محمد مهدی حسینی روبان افتخار، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، آذر 1391
54. منصور محمدی مدال برنز  PSA برای عکس ”هارمونی“، جشنواره بین المللی عکاسی سفر، آمریکا، مهر 1391
55. محمدرضا معصومي مدال طلاي FSS، سی و ششمین جشنواره بین المللی عکاسی کودک، صربستان، مهر 1391
56. عبدالرضا كاكائي مدال طلاي جشنواره در بخش عكسهاي رنگي، سی و ششمین جشنواره بین المللی عکاسی کودک، صربستان، مهر 1391
57. برنا ميراحمديان مدال نقره RPS، دومین جشنواره بین المللی عکاسی هنری اندونزی، مهر 1391
58. احسان رزازی تقدیر  AAFR برای عکس ”کفاش“، سومین جشنواره بین المللی هنر عکاسی بوکاوینا میلنیول، رومانی مهر 1391
59. داوود عامری تقدیر فیاپ برای عکس”چتر باران“، سومین جشنواره بین المللی هنر عکاسی بوکاوینا میلنیول، رومانی مهر 1391
60. احسان رزازی تقدیر فیاپ برای عکس ”در موج ها“، سومین جشنواره بین المللی هنر عکاسی بوکاوینا میلنیول، رومانی مهر 1391
61. اصغر صامتی مدال طلا ی فیاپ برای عکس ”لباس من“، جشنواره کشور اسپانیا، مرداد 1391
62. اصغر صامتی شش اثر منتخب هیئت داوران، جشنواره کشور اسپانیا، مرداد 1391
63. اصغر صامتی مدال برنز فیاپ برای عکس”گندم برای نان“، جشنواره کشور اسپانیا، مرداد 1391
64. اصغرصامتی نشان لیاقت فیاپ برای عکس ”چه شگفت انگیز“، جشنواره عکس کروواسی، مرداد 1391
65. اصغرصامتی مدال برنز فیاپ و تقدیر هیئت داوران، جشنواره بوینس آیرس آرژانتین، اردیبهشت 1391
66. زهرا دلاوری مدال افتخار مجموعه جشنواره هاي اتريش در بخش ”کودک“ برای عکس ”زنجیره عشق“، اردیبهشت 1391
67. کیومرث خوشبین فر مدال افتخار انجمن عکاسی صربستاندر بخش”زمین رنج می برد“ برای عکس ”عروسک“، جشنواره اکولوژیک- بوم شناسی، صربستان، اردیبهشت 1391
68. محمدرضا چایفروش مدالPESGSPC ، مجموعه جشنواره های هلند، اردیبهشت 1391
69. محمدرضا مومنی جایزه کلوپ Oldenzaal، مجموعه جشنواره های هلند، اردیبهشت 1391
70. سیامک جعفری مدال افتخار، جشنواره F2، آرژانتین، اردیبهشت 1391
71. محمدرضا مومنی روبان افتخار بخش تک رنگ، جشنوارهF2 ، آرژانتین، اردیبهشت 1391
72. رضا وهمی جایزه ی ویژۀ UPI برای عکس”سهم من از زندگی“، اولین دوره مسابقۀ بین المللی آلکسیناج، صربستان، بهمن 1390
73. الهه صادقی زرنوشه مدال طلای مجموعه جشنواره های آندوران، اسپانیا، بهمن 1390
74. رضا وهمی مدال طلای جشنواره مالمو، سوئد، بهمن 1390
75. زهرا حاجب جایزه ویژه دبیر جشنواره، جشنواره زاویه باز، هند، دی 1390
76. احمد ریحان دریافت یکی از۳ جایزه‌ی ویژه‌، آساهی شیمبون، ژاپن، دی 1390
77. محمدرضا مومنی تقدیر هیئت داوران و روبان افتخار PSA، جشنواره اکسپوز، اسلوونی، دی 1390
78. مریم ظهیری مهر مدالFZS ، جشنواره اکسپوز، اسلوونی، دی 1390
79. بیژن فانی تقدیر ویژه هیئت داوران، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1390
80. محمد حسن یحیی جوزی تقدیر ویژه هیئت داوران، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1390
81. امان عسکری زاده تقدیر ویژه هیئت داوران، جشنواره نورث جرسی، آمریکا، دی 1390
82. محمد رضا مومنی مدال PSA  و تقدیر هیئت داوران، جشنواره PSA-CPID، آمریکا، آبان 1390
83. رضا وهمی مدال طلای جشنواره مرد و کار، صربستان، آبان 1390
84. محمد رضا مومنی مدال طلای جشنواره مرد و کار، صربستان، آبان 1390
85. محمد رضا مومنی مدال ORO CAF در بخش”رنگی“ برای عکس”غروب“، جشنواره سیکافی، آرژانتین، آبان 1390
86. محمد مهدی امیا مدال طلایPSA   برای عکس”درد“، جشنواره عکس فوتوژورنالیسم PSA، اردیبهشت 1390
87. محمد رضا معصومی تقدیر و مدال PSA برای عکس”مرد غمگین“، جشنواره عکس فوتوژورنالیسمPSA ، آبان 1390
88. مسعود بهروان  نفر اول برنده 450 یورو و مدال فیاپ با عکس ”پرواز“، مسابقه عکس قبرس، اسفند 1389
89. امیر حسین حدادیان مدال طلای پرتره، مسابقه عکس پرتره صربستان، اسفند 1389
90. سید علی سیدی کسب مدال طلا و جایزه ویژه مسابقه، آساهی شیمبون، ژاپن، بهمن 1389
91. رضا وهمی  برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی یونسکو و برنده جایزه 1500 ، دی 1389
92. امید امیدواری مدال طلای انجمن عکاسی آمریکا به عنوان جایزه نفر اول دربخش آزاد، جشنواره فوتوژورنالیسم نورث جرسی، آمریکا، آبان 1389
93. محسن رضایی مدال طلای انجمن عکاسی آمریکا به عنوان جایزه نفر اول دربخش علایق انسانی و دریافت پلاک اخبار لحظه ای دربخش آزاد، جشنواره فوتوژورنالیسم نورث جرسی، آبان 1389
94. حسن گائینی مدال نورجا برای بهترین عکس کودک در بخش علایق انسانی، جشنواره فوتوژورنالیسم نورث جرسی، آمریکا، آبان 1389
95. علی سامعی  نفر اول بخش علایق انسانی و مدال طلای انجمن عکاسی آمریکا، جشنواره فوتوژورنالیسم نورث جرسی، آمریکا، آبان 1389
6. وحید قاسمی زرنوشه مدال برنز جشنواره بین المللی عکس سفر انجمن عکاسی آمریکا، شهریور 1389
97. کریم فائقیان مدال برنز با عکس ”24“، جشنواره بین المللی EID انجمن عکاسی آمریکا، شهریور 1389
98. زینب عربی  مدال طلا و برنز، جشنواره بین المللی فتوژورنالیسم انجمن عکاسی آمریکا، شهریور 1389
99. علیرضا حسن زاده فر مدال طلا و برنز، جشنواره بین المللی فتوژورنالیسم انجمن عکاسی آمریکا، شهریور 1389
100. امین نظری مدال برنز، جشنواره بین المللی فتوژورنالیسم PSA آمریکا، شهریور 1389
101. محمد توکلی مدال نقره بخش علایق انسانی، جشنواره فتوژورنالیسمPSA آمریکا، شهریور 1389
102. وحید قاسمی زرنوشه مدال نقره برای عکس ”فریاد“، ششمین جشنواره Rock صربستان، تیر 1389
103. روح الله محمودی  تقدیر هییت داوران بخاطر عکس ”پدربزرگ“، ششمین جشنواره Rock صربستان، تیر 1389
104. علی سامعی 4 تقدیر هیئت داوران در 4 بخش مختلف، جشنواره وود استاک جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
105. محمد اسلامی 2 تقدیر هیئت داوران در بخش عکس رنگی، جشنواره وود استاک جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
106. سید علی حسینی فر تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف، جشنواره وود استاک جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
107.  سعید رضوانیان 5 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف، جشنواره وود استاک جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
108. امیر مافی بردبار تقدیر هیئت داوران در بخش فوتوژورنالیسم، جشنواره وود استاک جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
109. مهران مافی بردبار تقدیر هیئت داوران در بخش عکس رنگی، جشنواره وود استاک جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
110. وحید قاسمی زرنوشه تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف، جشنواره وود استاک جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
111. علی سامعی تقدیر هیئت داوران در بخش رنگی با موضوع مردم، جشنواره رومه جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
112. محمد اسلامی تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف، جشنواره رومه جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
113. مهدی منتصری 2 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش رنگی، جشنواره رومه جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
114. سید علی حسینی فر تقدیر هیئت داوران در بخش عکس سفر، جشنواره رومه جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
115.  محمود حیطه مدال جورجیای بخش رنگی و 2 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف، جشنواره رومه جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
116. سعید رضوانیان 4 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش مختلف، جشنواره رومه جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
117. مهران مافی بردبار تقدیر هیئت داوران در بخش عکس رنگی، جشنواره رومه جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
118. وحید قاسمی زرنوشه مدال جورجیا در بخش سفر و تقدیر هیئت داوران در بخش فوتوژورنالیسم، جشنواره رومه جنوبی، آمریکا، خرداد 1389
119. محمود حیطه مدال طلای PSA بخش فوتوژورنالیسم و 2 تقدیر هیئت داوران در 2 بخش رنگی، جشنواره آتلانتای جنوبی، خرداد 1389
120. علی سامعی  مدال نقره PSA، جشنواره عکس بین المللی Pine Barrens، اردبیهشت 1389
121. سید علی حسینی فر مدال طلای بخش شرکت کنندگان خاورمیانه، جایزه بزرگ آل ثانی، قطر، بهمن 1388
122.  علی سامعی مدال طلای PSA، جشنواره فوتوژورنالیسم نورث جرسی، آمریکا، آذر1388
123. سعید رضوانیان مدال PSA و تقدیر هیئت داوران، جشنواره عکس بین المللی Atlanta Southern آمریکا،  مهر 1388

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس