فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 856 RefleX 2022
شماره: 856
كشور: مونته نگرو
دوره: 2022
زمان برگزاري: بهمن 1400
پذيرش: 30 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH856 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ054 /2022) و انجمن عکاسی آمریکا PSA (شماره پاتروناژ  2022-57) برگزار شده برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و  PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در شش بخش برگزار شد:  • آزاد رنگی (PID Color)

  • آزاد تک رنگ (PID Monochrome)

  • گردشگری (PTD)

  • فوتوژورنالیسم (PJD)

  • طبیعت (ND)

  • معماری (PID Color)


 


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط اعضاء کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


 


عکس noshin از محمد استکی IAAP Silver Medal. عکس linchan از مهدی زابل عباسی SALON Silver Medal. عکس Tawaf از میرعلی پرندک SALON Diploma.


در مجموع 30 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد استکی (9عکس)، سید رضا جوادی (4عکس)، مهدی زابل عباسی (4عکس)، امیدرضا پورنبی (3عکس)، میتراسادات امینی (3عکس)، آرلن کشیشیان (2عکس)، علی ثقفی (2عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، محمد علی شمس الدین (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران