فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 738 PSA-سفر
شماره: 738
كشور: امریکا
دوره: 2019
زمان برگزاري: تیر 98
پذيرش: 13 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH738 در سایت فوکوس اعلام شده بود انجمن عکاسی آمریکا ،PSA،(شماره پاتروناژ2019/100) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. موضوع مردم در محیط اطراف خود

  2. موضوع معماری و مناظر


 


در مجموع 13 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سرور فرهادی (5عکس)، امیر علی نواده شهلا (3عکس)، منا عبدالله پور عراقی (2عکس)، جواد رضائی (2عکس)، امیرحسین هنرور (1عکس).


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس