فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 737 PSA- طبیعت
شماره: 737
كشور: امریکا
دوره: 2019
زمان برگزاري: تیر 98
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH737 در سایت فوکوس اعلام شده بود انجمن عکاسی آمریکا ،PSA،(شماره پاتروناژ2019/100) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. موضوع طبیعت

  2. موضوع حیات وحش


هیچیک از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره موفق به کسب پذیرش نشده اند.


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس