فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 736 PSA-PID
شماره: 736
كشور: امریکا
دوره: 2019
زمان برگزاري: تیر 98
پذيرش: 31 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH736 در سایت فوکوس اعلام شده بود انجمن عکاسی آمریکا ،PSA،(شماره پاتروناژ2019/100) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ


در مجموع 31 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


مهدی زابل عباسی (4عکس)، امیر علی نواده شهلا (3عکس)، امیرحسین هنرور (3عکس)، جواد رضائی (3عکس)، مهدی خواجه پور (3عکس)، ابراهیم بهرامی (2عکس)، احمد خطیری (2عکس)، آلما منشی باغان (2عکس)، پرویز نوری زاد (2عکس)، حمید رضا هلالی (2عکس)، مریم خالقی زاده (2عکس)، رضا برادران اصفهانی (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، فرزین ناظم زاده (1عکس).


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس