فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 719 عکس های چاپی نورماندی
شماره: 719
كشور: فرانسه
دوره: 3
زمان برگزاري: آذر 97
پذيرش: 16 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH719 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ042 /2019) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ050 /2019)برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  1. عکس های چاپ شده رنگی با موضوع آزاد

  2. عکس های چاپ شده تک رنگ با موضوع آزاد

  3. عکس های چاپ شده با موضوع فوتوژورنالیسم (تک رنگ)


 


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


عکس Ghalishoi  از علیرضا شاه حمزه Gold PSA MEDAL  و  Ruban FIAP. عکس های Gray  و Memoryless  از رضا عاملی پور و عکس Prayer and Mourning in War Zones  از احمد خطیری Ruban FIAP.


در مجموع 16 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


رضا عاملی پور (8عکس)، مهدی زابل عباسی (3عکس)، علیرضا شاه حمزه (2عکس)، احمد خطیری (1عکس)، امیرحسین هنرور (1عکس)، آلما منشی باغان (1عکس).


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس