فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 701 بوکاوینا
شماره: 701
كشور: رومانی
دوره: 15
زمان برگزاري: شهریور 97
پذيرش: 7 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH701 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ529 /2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. موضوع طبیعت

  2. عکس های دیجیتال با موضوع آزاد


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


عکس heaven از امیر نظری و عکس desert از فاطمه پیش خوان MENTION FIAP. عکس gannet dead از احمد خطیری MENTION AAFR.


در مجموع 7 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


امین دهقان (2عکس)، احمد خطیری (1عکس)، امیر نظری (1عکس)، سیامک جعفری (1عکس)، فاطمه پیش خوان (1عکس)، مهدی زابل عباسی (1عکس).


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس