فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 699 آساهی شیمبون
شماره: 699
كشور: ژاپن
دوره: 79
زمان برگزاري: مرداد 97
پذيرش: 2 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

­­­اين جشنواره با کد PH699 در سایت فوکوس اعلام شده است.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:


عکس های چاپ شده با موضوع آزاد


 


عکس های پذیرفته شده از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


عکس THINKING از امیر علی نواده شهلا. عکس BOLD از امین مهدوی.


 


شایان ذکر است این جشنواره زیر نظر فیاپ نبوده و دریافت پذیرش در این جشنواره به معنی دریافت کاتالوگ و جایزه جشنواره می باشد.


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس