فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 652 مجموعه جشنواره های زمستان FKNS
شماره: 652
كشور: صربستان، مونته نگرو
دوره: 2017
زمان برگزاري: آذر 96
پذيرش: 139 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 14
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH652 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ483-484-485-486-487/2017) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ 374 -2017) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع زن


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن Kotor:


عکس های two generation از ابراهیم بهرامی، blast off از امیر نظری، Masouleh از ریحانه شاداب جوپشتی و habitancy از مهدی عقیقی موفق به دریافت Salon HM شدند.


در سالن Novi Sad:


عکس Lost از اکرم نیک صفت زنده دل FIAP Gold medal و عکس Self-born از ایشان FIAP HM. عکس های People and flowers از سید احسان مرتضوی و sentiment از محمد فرهادی Salon HM.


در سالن Podgorica،


عکس Puberty از ابراهیم بهرامی Salon Gold medal. عکس Silver از اکرم نیک صفت زنده دل Salon Silver medal. عکس People and flowers از سید احسان مرتضوی FIAP HM. عکس های blast off از امیر نظری، sense و stylish از محمد فرهادی Salon HM.


عکس های پذیرش شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن Aleksinac، در مجموع 26 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


اکرم نیک صفت زنده دل (9عکس)، محمد فرهادی (5عکس)، ابراهیم بهرامی (4عکس)، مهدی عقیقی ( 3عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی ( 1عکس)، امیر نظری (1عکس).


در سالن Kotor، در مجموع 36 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


ابراهیم بهرامی (7عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (6عکس)، مهدی عقیقی (6عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (5عکس)، سید احسان مرتضوی (4عکس)، محمد فرهادی (3عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (3عکس)، امیر نظری (2عکس).


 


 


در سالن Kula،در مجموع 16 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


اکرم نیک صفت زنده دل (8عکس)، ابراهیم بهرامی (4عکس)، مهدی عقیقی (1عکس)، محمد فرهادی (1عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


در سالن Novi_Sad، در مجموع 31 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


اکرم نیک صفت زنده (9عکس)، محمد فرهادی ( 6عکس)، مهدی عقیقی (5عکس)، سید احسان مرتضوی (4عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (2عکس)، ابراهیم بهرامی (2عکس)، علی سامعی (1عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


در سالن  Podgorica، در مجموع 30 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


اکرم نیک صفت زنده دل (7عکس)، محمد فرهادی ( 6عکس)، مهدی عقیقی (4عکس)، سید احسان مرتضوی (4عکس)، ابراهیم بهرامی (4عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (2عکس)، امیر نظری (2عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (1عکس).


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس