فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 647 Viewfinder
شماره: 647
كشور: صربستان
دوره: 2017
زمان برگزاري: آبان 96
پذيرش: 113 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 13
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH647 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2017/503 ) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا (شماره پاتروناژ2017-346 ) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع فوتوژورنالیسم

  4. موضوع طبیعت

  5. موضوع استاد نور


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


عکس Prayer and mourning for the testimony of their father in war zones از احمد خطیری FIAP Gold Medal. عکس Ghazalle از سعید عرب زاده IAAP Gold Medal و عکس های Sorrow و Past identity از ایشان به ترتیب MOL Bronze Medal و MOL Diploma. عکس war از سید امید علوی SALON Gold Medal. عکس Betting از مصطفی میرطالب آبکناری PSA Bronze Medal و عکس های  caspian sea ، Snowy Mountain و Shepherd 1 از ایشان به ترتیب SALON Bronze Medal، FIAP Blue Ribbon و PSA Honorable Mention. عکس Bring me the color of the night از شیوا محمدی MASTER OF LIGHT GOLD BADGE. عکس های Towards the galaxy از داود عامری و workers از عبدالمعید معروفی SALON Diploma. عکس Zan از رضا فتحی مقدم MOL Diploma.


در مجموع 113 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس  در این جشنواره پذیرفته شده است که عبارتند از:


امیرحسین حیدریان نائینی (13عکس)، داود عامری (11عکس)، مصطفی میرطالب آبکناری (11عکس)، سعید عرب زاده (10عکس)، سیامک جعفری (6عکس)، سید امید علوی (5عکس)، رضا فتحی مقدم (5عکس)، عبدالمعید معروفی (5عکس)، ابراهیم بهرامی (4عکس)، جمال الدین تیموری (4عکس)، میران(شورش) مباشری (4عکس)، سعید محمدزاده (4عکس)، شیوا محمدی (4عکس)، لقمان ( میکائیل ) بایزیدی (3عکس)، سحر حاجی غنی زاده (3عکس)، احمد خطیری (3عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (3عکس)، علی سامعی (2عکس)، سپهر گودرزی (2عکس)، سروه نیک خواه (2عکس)، پیام احمدی کاشانی (1عکس)، مهدی ایمانی (1عکس)، عرفان آقابابائی (1عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (1عکس)، علی چوپانکاره (1عکس)، رودابه شاداب (1عکس)، داوود فضائلی (1عکس)، محمد لشکری (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس