فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 641 بلغارستان
شماره: 641
كشور: بلغارستان
دوره: 2
زمان برگزاري: مهر 96
پذيرش: 37 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH641 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2017/488 ) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا (شماره پاتروناژ2017-052 ) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در شش بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع سفر

  4. موضوع طبیعت

  5. موضوع منظره

  6. موضوع صورت و بدن


 


در مجموع 37 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس  در این جشنواره پذیرفته شده است که عبارتند از:


حسین محمد حسین زاده (6عکس)، سید احسان مرتضوی (6عکس)، شهریار دبیری (6عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (5عکس)، سحر حاجی غنی زاده (5عکس)، امیر نظری (3عکس)، علی سامعی (2عکس)، اسماعیل کیانی (1عکس)، بابک اقتداری (1عکس)، داوود فضائلی (1عکس)، نوید ذره بین ایرانی (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس