فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 637 مجموعه جشنواره های هلنیک
شماره: 637
كشور: یونان
دوره: 1
زمان برگزاري: مهر 96
پذيرش: 157 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 14
توضيحات:

jاين جشنواره که با کد PH637 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ498–502 /2017) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. عکس های چاپ شده رنگی با موضوع آزاد

  2. عکس های چاپ شده تک رنگ با موضوع آزاد


 


در این جشنواره ابراهیم بهرامی عنوان سفیر افتخاری 2017 ایران را به دست آورد. همچنین بعنوان بهترین شرکت کننده از ایران HPS Bronze Medal را از آن خود کرد.


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در بخش Athens:


عکس PLAY BOY از محمدعلی مطاعی FIAP RIBBON. عکس SAYAD از جواد حسن پور ICS HONORARY DIPLOMA. عکس BECAUSE THE CHAIR از داود عامری HPS HONORARY DIPLOMA 3.


در بخش Crete Island:


عکس DESERT 3 از امین دهقان HPS RIBBON. عکس IRON SELLER از امیرعلی نواده شهلا ICS HONORARY DIPLOMA. عکس BECAUSE THE CHAIR از داود عامری HPS HONORARY DIPLOMA 1.


در بخشPreveza :


عکس ROUTINE IN THE VILLAGE از امین دهقان FIAP RIBBON. عکس COLOR OF LIFE از ابراهیم بهرامی HPS RIBBON و عکس FUN از ایشان ICS HONORARY DIPLOMA. عکس IN THE GARDEN از داود عامری HPS HONORARY DIPLOMA 3.


در بخش Kavala :


عکس MUDDY FACE 4 از علی سامعی FIAP GOLD MEDAL. عکس BECAUSE THE CHAIR از داود عامری HPS GOLD MEDAL. عکس های FUN و TWO GENERATION از ابراهیم بهرامی HPS SILVER MEDAL.


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در بخش Athens، 37 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


رامین امانی (6عکس)، امین دهقان (6عکس)، محمد علی مطاعی (5عکس)، امیر علی نواده شهلا (4عکس)، سید احسان مرتضوی ( 3عکس)، داود عامری (3عکس)، ابراهیم بهرامی ( 3عکس)، علی سامعی (2عکس)، جواد حسن پور (2عکس)،  علی نجات بخش اصفهانی (1عکس)، امیرحسین حیدریان نائینی (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


در بخش Crete Island،  32 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


رامین امانی (4عکس)، امین دهقان (4عکس)، ابراهیم بهرامی (4عکس)، علی سامعی (3عکس)، داود عامری (3عکس)، امیرحسین حیدریان نائینی (3عکس)، امیر نظری (3عکس)،  محمد علی مطاعی (2عکس)، علی نجات بخش اصفهانی (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، جواد حسن پور (1عکس)، امیر علی نواده شهلا (1عکس).


در بخش Lesvos Island، 24 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


محمد علی مطاعی (3عکس)، امین دهقان ( 3عکس)، امیر نظری (3عکس)، ابراهیم بهرامی (3عکس)، امیر علی نواده شهلا (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، جواد حسن پور (2عکس)، امیرحسین حیدریان نائینی (2عکس)، علی نجات بخش اصفهانی (1عکس)، علی سامعی (1عکس)، رامین امانی (1عکس)، داود عامری (1عکس).


در بخش Preveza،  38 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


داود عامری (6عکس)، امین دهقان (5عکس)، ابراهیم بهرامی (5عکس)، محمد علی مطاعی (4عکس)، سید احسان مرتضوی (4عکس)، جواد حسن پور (4عکس)، علی سامعی (3عکس)،  رامین امانی (2عکس)، امیرحسین حیدریان نائینی (2عکس)، علی نجات بخش اصفهانی (1عکس)، امیر نظری (1عکس)، امیر علی نواده شهلا (1عکس).


در بخش Kavala، 27 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


ابراهیم بهرامی (5عکس)، علی سامعی ( 4عکس)، رامین امانی (3عکس)، داود عامری (3عکس)، امین دهقان (3عکس)، امیر علی نواده شهلا (3عکس)، علی نجات بخش اصفهانی (2عکس)، جواد حسن پور (2عکس)، محمد علی مطاعی (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس