فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 618 مجموعه جشنواره کودک
شماره: 618
كشور: صربستان- روسیه
دوره: 2017
زمان برگزاري: تیر 96
پذيرش: 300 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 18
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH618 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ 2017/352-351-350 ) و انجمن عکاسی آمریکا ،PSA، برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع کودک

  4. موضوع احساسات

  5. موضوع زندگی


 


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در سالن ZAJECAR :


عکس predestination4 از محمود ذاکری مدال طلا PSA، عکس pubes of desert از آرش مهدوی مدال طلا FSS، عکس carpet seller از امیر علی نواده شهلا مدال طلا سالن، عکس های alambandan 2 و alambandan از سامان پور خوش آموز به ترتیب مدال نقره سالن و تقدیر FIAP و  عکس cry2 از محمد اولادی وطن FSS praise 1.


 


در سالن PARACIN:


عکس های  alambandan 2 و bijar3 از سامان پور خوش آموز به ترتیب مدال طلا GPU و SALON praise 4، عکس the look از پیام داوودآبادی مدال طلای FSS، عکس the hope vessel 2 از بیوک راعی شجاعی FSS praise 2، عکس cut از هومن حیدری خیاط SALON praise 2 و عکس cry از محمد اولادی وطن SALON praise 5.


در سالن PENZA:


عکس the look از پیام داوودآبادی مدال طلا FIAP، عکس people and flowers از سید احسان مرتضوی مدال طلا PSA، عکس pubes of desert از آرش مهدوی مدال طلای FSR، عکس foggy stairs از بیوک راعی شجاعی SALON praise 5، عکس alambandan 2 از سامان پور خوش آموز، FSR praise 1 و عکس cry از محمد اولادی وطن FSR praise 2.


 


عکس های پذیرش شده در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن ZAJECAR ، 119 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سامان پور خوش آموز (14عکس)، محمود ذاکری (10عکس)، هومن حیدری خیاط (10عکس)، سید احسان مرتضوی (10عکس)، امیر علی نواده شهلا (8عکس)، حسام الدین باقری کفاش (8عکس)، آرش مهدوی ( 7عکس)، امین مهدوی (6عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (6عکس)، محمد اولادی وطن (6عکس)، بیوک راعی شجاعی (5عکس)، پیام داوودآبادی (5عکس)، کیانوش سعادتی (5عکس)، ابراهیم بهرامی (4عکس)، مصطفی مجیدی نسب (4عکس)، کاوه مناف زاده (3عکس)،  شیرزاد رستم دوست (3عکس)، اوین عباسی (2عکس)، امیر نظری (1عکس)، کامران دشتی (1عکس)، محمد عباسی (1عکس).


در سالن PARACIN،  95 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سامان پور خوش آموز (12عکس)، هومن حیدری خیاط (10عکس)، آرش مهدوی ( 9عکس)، سید احسان مرتضوی (8عکس)، محمود ذاکری (7عکس)، امیر علی نواده شهلا (7عکس)، محمد اولادی وطن (7عکس)، حسام الدین باقری کفاش (6عکس)، ابراهیم بهرامی (5عکس)، امین مهدوی (4عکس)، بیوک راعی شجاعی (4عکس)، پیام داوودآبادی (4عکس)، شیرزاد رستم دوست (4عکس)، کاوه مناف زاده (2عکس)،  سعید ثابت قدم مقدم (2عکس)، امیر نظری (1عکس)، محمد عباسی (1عکس)، کیانوش سعادتی (1عکس)، مصطفی مجیدی نسب (1عکس).


در سالن PENZA، 86 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سامان پور خوش آموز (11عکس)، بیوک راعی شجاعی (9عکس)، محمد اولادی وطن (8عکس)، سید احسان مرتضوی (7عکس)، امین مهدوی (6عکس)، آرش مهدوی ( 6عکس)، هومن حیدری خیاط (5عکس)، کیانوش سعادتی (5عکس)، کاوه مناف زاده (4عکس)، امیر علی نواده شهلا (3عکس)، حسام الدین باقری کفاش (3عکس)، پیام داوودآبادی (3عکس)، شیرزاد رستم دوست (3عکس)، کامران دشتی (2عکس)، مصطفی مجیدی نسب (2عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (2عکس)، محمود ذاکری (1عکس)، امیر نظری (1عکس)، ابراهیم بهرامی (1عکس)، محمد عباسی (1عکس)، محمدحسین جعفری (1عکس)، محمدسپهر پیش بین (1عکس)، اوین عباسی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس