فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 689 Wojnicz
شماره: 689
كشور: لهستان
دوره: 4
زمان دریافت: شهریور 98
پذيرش: 67 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
کاتالوگ های این جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان بجز آقای مهدی زابل عباسی تحویل دفتر کلوپ شده است.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس