فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 682 دانوب
شماره: 682
كشور: 4 کشور-، بلاروس-صربستان-بلغارستان-رومانی
دوره: 3
زمان دریافت: خرداد 98
پذيرش: 165 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 8
توضيحات:
جوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس