فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 668 مجموعه جشنواره Gran Tour
شماره: 668
كشور: ایتالیا
دوره: 2018
زمان دریافت: خرداد 98
پذيرش: 100 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:
جوایز این جشنواره تحویل دفتر کلوپ شده است.
برندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس