فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 652 مجموعه جشنواره های زمستان FKNS
شماره: 652
كشور: صربستان، مونته نگرو
دوره: 2017
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 139 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 14
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس