فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 649 یورک شایر
شماره: 649
كشور: انگلستان
دوره: 2017
زمان دریافت: خرداد 98
پذيرش: 25 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
کاتالوگها و جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس