فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 636 فرهنگ وگردشگری قونیه
شماره: 636
كشور: ترکیه
دوره: 11
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 14 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:
کاتالوگ ها و جوایز این جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس