فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 614 دوون جنوبی
شماره: 614
كشور: انگلیس
دوره: 6
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 48 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:
تعدلدی از کاتالوگ های این جشنواره دریافت شده است. شرکت کنندگان می توانند با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند و در صورت موجود بودن کاتالوگ خود را دریافت نما

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس