فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 598 ترافی تورتس
شماره: 598
كشور: اسپانیا
دوره: 41
زمان دریافت: مرداد 97
پذيرش: 43 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:
کاتالوگ ها و جوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس