فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 577 مجموعه جشنواره نوردیک
شماره: 577
كشور: سوئد-نروژ-فنلاند-دانمارک
دوره: 1
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 159 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 13
توضيحات:
CD کاتالوگ های جشنواره نوردیک برای تمامی شرکت کنندگان به استثناء سه نفر از پست دریافت شد.
شرکت کنندگان میتوانند برای دریافت با کلوپ تماس بگیرند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس