فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
چین
اسفند 95
8
3
26
صربستان
اسفند 95
2016
9
96
صربستان
بهمن 95
2016
11
88
مونتنگرو
بهمن 95
2
11
97
انگلیس
بهمن 95
2016
0
65
سوئد-نروژ-فنلاند-دانمارک
بهمن 95
1
13
159
صربستان-روسیه
بهمن 95
2016
16
253
بلغارستان
شهريور 95
9
2
38
بلغارستان
شهريور 95
2
3
34
صربستان
تير 95
2016
2
45
بلژیک
خرداد 95
6
0
0
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس