فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی پاسلار
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عضو انجمن عکاسان ایران و انجمن عکاسان هرمزگان - شرکت در جشنواره های داخلی و راهیابی به چندین جشنواره داخلی شرکت در جشنواره خارجی چین

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس