فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ایمان یدملت
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
شروع فعالیت از سال ۱۳۹۵. کسب مقام دوم در عکاسی سراسری شیراز با موضوع آزاد سال ۹۵. راهیابی به نمایشگاه و کسب مقام دوم در عکاسی سراری آیین های خاص محرم و اربعین سال ۹۵.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس