فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
امیرحسین هنرور
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
فوق ليسانس حقوق عمومي .مدرس دانشگاه .كارشناس ارشد حقوقي شهرداري .داراي مدرك عكاسي از انجمن سينماي جوان و سازمان فني و حرفه اي.كسب پذيرش در جشنواره هاي فرانسه .صربستان و مونتنگرو .چين . اخذ جايزه تقدير ويژه از فياپ در چشنواره رديسايم فرانسه.همكاري با مطبوعات.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس