فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
عبداله خدام محمدي
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عضو انجمن عكس شيراز از 1382- شركت در چندين نمايشگاه گروهي انجكن عكس در شيراز- عكس پذيرفته شده در هفتمين جشنواره عكس آبرنگ مشهد- 4 عكس چاپ شده در كتابعكس ايران سفري زمستاني در اتريش

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس